usenet.dk

OSS for dk.edb.internet

Fundats m.m.

1. Hvad er dk.edb.internet?

Fundatsen for dk.edb.internet siger følgende:

Til diskussion af udbydere, opkoblinger, web-design og diverse tekniske sider af Internettet.

Det skal her bemærkes at grupperne dk.edb.internet.udbydere, dk.edb.internet.software og dk.edb.internet.webdesign senere er blevet oprettet.

Dette betyder at dk.edb.internet kun skal bruges til spørgsmål, der passer i de forskellige undergrupper.

2. Hvad er dk.edb.internet ikke?
Dk.edb.internet er, som de fleste andre danske nyhedsgrupper, ikke beregnet til stillingsopslag, reklamer for hjemmesider eller lignende.

Hvis du ønsker saglig kritik af din hjemmeside, så send endelig en besked til dk.edb.internet.webdesign.ris+ros, hvori du angiver sidens adresse og de forhold du især ønsker kritiseret (indhold, HTML, etc.). Hvis du derimod blot ønsker at gøre folk opmærksom på din side/reklamere for den, så er dk.opslag.internet det rigtige sted.

3. Om denne OSS

Denne OSS er udarbejdet af flere forskellige mennesker, og vi er taknemmelige for konstruktiv kritik og forslag. De følgende mennesker har givet deres besyv med:

I det daglige bliver den dog redigeret og vedligeholdt af redaktørerne Toke Eskildsen, darkwing@daimi.aau.dk og Peter H. S. Madsen, mailto:petermad@image.dk.

Tidligere medredaktør Jakob Bruhns (bruhns@diku.dk) har desværre ikke længere tid til at være med.

Som sådan er den underlagt redaktørernes vinkel og subjektivitet, hvorfor vi prøver at henvise til andre relevante kilder på WWW og USENET igennem punkterne. Men indholdet i omstående OSS skal altså på ingen måde tages som endegyldige evige svar.

Kommentarer til omstående OSS er meget velkomne. Især hvis noget er fejlagtigt, uklart eller bare dårligt formuleret.

Vh. Toke & Peter

4 Distribuering af denne OSS

Denne OSS udsendes en gang om måneden i gruppen dk.edb.internet.
Den faste webside for OSS'en er <URL:http://usenet.dk/oss/dk.edb.internet/>.
Såfremt du er interesseret i at hente OSS'en hjem til offline-brug, kan du hente den i ZIPpet form (ca. 40kb).

Det er tilladt at kopiere og distribuere denne OSS via enhvert medie, så længe følgende punkter overholdes:

 • Der må ikke kræves penge for OSS'en
  Det er tilladt at lægge denne OSS på en shareware-CD eller andet medie, såfremt der kun tages penge for kopieringen af dette medie. Det er derimod ikke tilladt at trykke OSS'en i bogform og derefter udgive denne bog (såfremt der kræves penge for den).
  I tvivl? Så kontakt redaktørerne.
 • Der må ikke rettes i OSS'en
  Du er velkommen til eksempelvis at kopiere denne OSS og lægge den på din egen webserver, men du må ikke klippe et afsnit ud og nøjes med at anvende det. Men under alle omstændigheder vil redaktørerne gerne have en mail om det.
 • Der skal være tydelig kildehenvisning
  Der skal ikke være tvivl om hvorfra materialet stammer.

Vi er selvfølgelig til at tale med og regner heller ikke med at der vil være nogle problemer forbundet med en evt. distribuering af OSS'en. Vi har lavet den frivilligt og ønsker blot ikke at nogle skal tjene penge på vort og andres arbejde.