usenet.dk

OSS for dk.edb.internet

Internettets opbygning

Kort fortalt

Kort fortalt har Internettet en hierarkisk opbygning. Dette skal netop ses i lyset af at det består af mange selvstændige netværk som er koblet sammen. På yderste nivaeu har vi altså små lokale netværk, så lidt større netværk, nationale netværk og til sidst de internationale linjer, kaldet "backbones". Den bedste parallel til Internettets opbygning er faktisk telefonsystemet: først er der den lokale telefoncentral med et antal abonnenter = en Internetudbyder med et antal abonnenter og derefter er der et antal niveauer af netværk (lokalt, regionalt, nationalt, internationalt) alt efter hvor lagt du skal ringe - sådan er Internettet også bygget op.

TCP/IP

TCP/IP står for "Transmission Control Protocol / Internet Protocol". Og hvad er så en protokol? En protokol er en standard for dataudveksling for computere, der er koblet sammen i et netværk. Det er TCP/IP, der pt. sørger for, at forskellige computerplatforme (PC. Mac, Arbejdsstationer, mv.) med forskellige styresystemer (Windows, Mac OS, UNIX, Linux) kan udveksle data over et netværk.

TCP/IP er en såkaldt stakprotokol - dvs. at den indeholder forskellige "lag", som har hver deres afgrænsede opgave. For at illustrere opbygningen følger nedenstående tabel.

LagBeskrivelse

Application

Applikationslaget står for grænsefladen til mennesket. Det er her World Wide Web programmer, epost, ftp, mv., kører.

Transport

Datakontrol imellem to specifikke maskiner. Her er det som om data flyder direkte mellem kilde og destination.

Network

Transmissionshastighed og -kontrol, samt rutning, som er processen med at få små afgrænsede datapakker igennem de (som regel) mange masiner mellem kilde og destination.

Datalink

Fejlhåndtering på de fysiske linjer. Hvis et 0 bliver til et 1 og omvendt.

Physical

Det fysiske lags ansvar er at få den rå bitstrøm af 0'er og 1'er transmitteret.