usenet.dk

OSS for dk.edb.internet

Spørgsmål fra dk.edb.internet


Hvordan får jeg besked når en side ændres?

Firmaet Netmind driver en fortrinlig service. Den danske søgemaskine Webguiden, har ligeledes en sådan service. Se under "Min Webguide".
Du fortæller dem hvilken side der skal holdes øje med og når indholdet af siden ændres, sender de dig en email.


Hvad betyder de forskellige ord og navne?

Det er ikke kun de amerikanske forkortelser som ROFL, RTFM og IMHO, der er svære at holde rede på. I Danmark er det specielt Tele Danmark, der er problemer med.

TD

TeleDanmark

TDM

TeleDanmark Mobil

TDI

TeleDanmark International

TD@

TeleDanmark Internet

TDU

TeleDanmark Udvikling

TDE

TeleDanmark Erhverv

TDB

TeleDanmark EDB

TDF

TeleDanmark Forlag

Der findes en dansk liste over forkortelser på WWW.

Udover forkortelser bliver ord som flame, mailbombing og spam tit misforstået. The Jargon File forsøger at holde rede på disse.

Til slut er der smileys, også kaldet emoticons. De bruges til at angive følelser og stemninger. Et par eksempler er:

:-) Almindelig smiley. Det var bare for sjov.
:-( Sur smiley. Det var ikke så smart, det var sørgeligt.
;-) Smiley med glimt i øjet. Fangede du pointen?
:-o Overrasket smiley. Det var en overraskelse!
:-| Hmm smiley. Jeg er ikke helt enig, hmm..., jeg er neutral.

Der er ikke nogen endegyldig liste over smileys eller en standarliseret måde at fortolke dem på. De 5 ovenstående er nogle af de mest almindelige, men der findes et utal af varianter og fortolkninger.

Der er en god liste over smileys hos Paul Merton.


Win95 kan ikke huske password, når der ringes op med Netværk via modem

Der er tilsyneladende en fejl i Windows 95, der gør at opkaldsprogrammet til Netværk via Modem ikke er i stand til at huske ens password, selvom man afkrydser boxen med denne indstilling.

Der findes forskellige løsninger på problemet. Microsoft har givet een mulighed.

Hvis du ikke kan/gider læse deres version, kan du gøre som følger (i prioriteret rækkefølge):


Hvordan laver jeg links i news og email?

Såfremt dit mailprogram eller din nyhedslæser understøtter hyperlinks, vil du se at disse links bliver angivet, når du læser en email eller en usenet-besked, der indeholder WWW-adresser.

Dette er en service nogle mail- og news-programmer stiller til rådighed. Det fungerer ved at programmet kigger teksten igennem efter noget, der ligner en URL. Du skal ikke skrive nogle specielle koder eller lignende for at gøre dine referencer aktive. Du skal blot skrive dem.

Hvis du ønsker at være helt sikker på at modtagerens program kan forstå at du skriver en reference, skal du angive det på følgende måde: <URL:http://www.somewhere.com>, altså indkapslet i <URL:>. Denne skrivemåde sikrer entydighed, samt tillader URL'en at blive delt over flere linier.
Læs evt. RFC1738, der beskriver standarden på dette område.

Desværre er ovenstående kun godt i teorien. Det har vist sig at Outlook Express (en meget udbredt nyhedslæser fra Microsoft) ikke fatter denne skrivemåde. Man kan kompensere for dette ved at sætte et mellemrum efter <URL:, så en adresse kommer til at se således ud: <URL: http://www.somewhere.com>. Dette er stadig korrekt, da RFC1738 tillader mellemrum, men desværre får det en udbredt Mac-udvidelse til ikke at genkende URL'en (den klarer det til gengæld fint uden mellemrummet). Her kan man så dobbeltkompensere og sætte et mellemrum til: <URL: http://www.somewhere.com >.

Der meldes at Netscape Messenger, Agent, Gnus & Eudora ikke har problemer med nogen af ovenstående skrivemåder.


Hvorfor kan jeg ikke bruge FTP?

Dette gælder kun TeleDanmark Internet kunder!

Hvis du forsøger at hente noget fra nettet via FTP og får fejlmeddelelsen

While trying to retrieve the URL: ftp://ftp.foo.bar/ 

The following error was encountered: 

FTP is disabled 

This means that: 

    This cache is configured to NOT retrieve FTP objects.

Betyder det at dit program fejlagtigt er sat til at bruge en FTP-proxy hos TD@. Problemet er at TD@ ikke har en FTP-proxy.

For at få FTP til at virke, skal du fortælle dit program at det ikke skal forsøge at bruge proxy til dette. Hvordan dette gøres afhænger af programmet.

Microsoft Internet Explorer

I MSIE gøres dette ved at vælge menuen

I vinduet skal der ikke være kryds i

Use the same proxy server for all protocols
og der skal kun udfyldes et enkelt felt:
HTTP:   OpkaldspuljensBynavn.proxy.tele.dk   3128

Hvordan sender jeg email til en mobiltelefon?

Det er nemt nok at sende email til en mobiltelefon. Hvis det drejer sig om en sms-telefon, skal email sendes til mobilnummer@sms.tdm.dk. Hvis det er en sonofon-telefon skal beskeden sendes til mobilnummer@note.sonofon.dk.

Sonofonkunder kan læse op til 800 tegn af email'en, hos TeleDanmark er det lidt mere kompliceret:

Men! Hvilken telefon har modtageren?

Ifølge diverse kilder på nettet er mobiltelefonnumre fordelt således:

2001xxxx-2059xxxx: TDM
2060xxxx-2099xxxx: Sonofon
2100xxxx-2209xxxx: TDM
2210xxxx-2229xxxx: Sonofon
30xxxxxx-????????: NMT (TeleDanmarkMobil) Ingen SMS.
4001xxxx-4049xxxx: TDM
4050xxxx-4099xxxx: Sonofon

Bemærk at ovenstående numre bygger på postings fra usenet! De skal ikke opfattes som værende endegyldige!

Jesper Rasmussen har lavet en mobilside, hvor man ikke behøver at spekulere på hvilket telefonselskab modtageren anvender, man skriver blot beskeden.
Bemærk at der kræves en browser med JavaScript, samt at hans script tidligere har sendt en kopi af beskeden til ham selv. Det gør det dog ikke på nuværende tidspunkt (10. sep 1997).


Hvad er "cookies"?

Først og fremmest: En cookie kan ikke læse din harddisk og man kan ikke få virus af en cookie. Det er kun to kategorier af ting der kan registreres af en cookie:

  1. De ting som sendes når ens computer spørger om lov til at se en side, dvs. forskellig "header" information, eksempelvis hvilket operativsystem din computer bruger.
  2. De navigeringsmæssige valg du foretager dig på en side, f.eks. at du var meget interesseret i guldfisk og ikke var interesseret i muslinger.

"Cookies" er en slags stempel som en webserver kan foreslå at din browser gemmer på din computer. Så og sige en registering af dit besøg på en given side (ikke specielt en registrering af dig). Denne registrering gemmes på din egen computer, hvis du giver lov til det. Ideen er så, at hvis du besøger stedet igen, kan webserveren se, at du har været der før, og således tage specielle hensyn a'la vise dig noget speciel information, en speciel reklame eller lignende. Hos Cookiecentral findes der en cookie OSS (på engelsk), hvis du vil lære mere.


Hvordan konverterer man bookmarks?

Såfremt du skifter browser eller blot bruger flere browsere samtidig, er det et evindeligt problem at flytte bookmarks/hotlists mellem programmerne.

Til Windows findes et program kaldet Columbine Bookmark Merge. Det er gratis og kan konvertere mellem

Desværre kender OSS'ens redaktører ikke til tilsvarende programmer på andre platforme. Hvis du gør, så send venligst en email.


Findes der en gratis newsserver?

På serveren sunsite.auc.dk tilbydes gratisk adgang til usenet, men vel at mærke kun til de danske grupper. En anden dansk server, som tilbyder adgang til flere grupper er nbisrv.nbi.dk

Hvis man er interesseret i udenlandske grupper, har NewzBot en fortrinlig oversigt.


Netscape Navigator fryser ved Java

Netscape Navigator version 4 til 4.03 har problemer med at køre Java-applets. Den nemme løsning er at ændre properties for genvejen til programmet og skrive -start_java efter programangivelsen. Eksempelvis

"C:\Programs\Netscape\netscape.exe -start_java"

Dette bevirker at NN er længere om at starte op, men Java-applets vil starte hurtigere.

Den eneste rigtig gode løsning denne OSS' forfattere har kendskab til er at hente en nyere version af programmet. Disse kan bla. findes på <URL:ftp://sunsite.auc.dk/mirrors/mirrorsite.netscape.com/pub/communicator/>


IE4.0 melder "Det drev eller den netværkstilslutning, som genvejen refererer til, er ikke tilgængelig"

Denne fejl optræder under opstart af IE4.0 hos brugere, der har installeret den danske version af IE4.0 efter de har haft den engelske version installeret.

En installation af Microsoft Internet Powertoys formodes at løse problemet.
En anden mulighed er at oprette en mappe ved navn Links i mappen Foretrukne. Eksempelvis

C:\Win95\Foretrukne\Links

Findes der nogle danske IRC-servere?

Ja, prøv f.eks. irc.dknet.dk eller sunsite.auc.dk.


Er der forskel på store og små bogstaver i www- og epostadresser?

Epost adresser

I epost adresser kan der være forskel på store og små bogstaver i det navn eller alias, der kommer før @-tegnet, men ikke efter. Det vil sige at foo@bar.com er det samme som foo@BAR.COM, men ikke nødvendigvis det samme som FOO@bar.com.

WWW adresser

Med hensyn til www-adresser, kan selve værtsnavnet skrives både med store og små bogstaver. Det vil sige at www.dk.net er det samme som www.DK.net.
I de efterfølgende henvisninger er det dog ikke ligemeget om adressen står med store eller små bogstaver. Det vil sige at www.dk.net/usenet/ giver en fejl, mens www.dk.net/Usenet/ giver DKNets side om den danske del af USENET.


Hvad er forskellen på "www.foo.dk/bar" og "www.foo.dk/bar/"?

Nå man skriver www.foo.dk/bar/ vil serveren kigge i biblioteket "bar" efter filer, som skal sendes som standard, hvis intet filnavn er angivet. Dette vil som regel sige filer, som hedder "index.html", "default.htm" eller lign.
Hvis man derimod kun skriver www.foo.dk/bar, vil serveren først kigge efter filen "bar" i roden. Derefter kommer nogle servere med en fejl, mens andre "tænker": der menes nok biblioteket bar. De sidstnævnte servere vil sende en besked tilbage til browseren om at siden ikke findes på serveren og foreslå adressen www.foo.dk/bar/ i stedet. Browseren vil så prøve denne adresse.

Pointen er: Det er smart at skrive den sidste skråstreg.


Kan jeg teste CGI scripts på min egen computer?

Ja, man kan godt teste CGI Scripts på sin egen computer.

Scriptsproget

For at teste et script skal man selvfølgelig have installeret det scriptsprog man har skrevet sit CGI script i. Det kan f.eks. være Java eller perl (Perl anvendes ofte til CGI-scripts og findes til en mængde platforme. En windowsudgave kan hentes hos http://www.activestate.com/, en Mac-udgave kan findes hos CNET).

En lokal webserver

Når man har sproget skal man have en lokal webserver. Der findes mange muligheder alt efter temperament og styresystem. Nogle af disse er:
Personal Webserver
Kører under Win95
OmniHTTPd
Freeware, kører under Win95/NT
Xitami
Freeware, kører under Win3.11/95/NT, samt OS/2 og UNIX/Linux
Apache
Freeware, kører under UNIX/Linux og Win95/NT
NetForge
Freeware til privat brug, 100% Java, kører teoretisk set under alt og er prøvet under OS/2, NT, 95, Irix, Solaris og Linux

Hvilken Internet/webhotel udbyder skal jeg vælge?

For at besvare dette spørgsmål kan man læse MINT ("Månedsbrev om Internetudbydere"), som er en glimrende kilde til information om både Internet- og webhoteludbydere. Det kan findes på adressen http://www.mint.dk/.

Har du flere spørgsmål derefter, kan du læse nyhedsgruppen dk.edb.internet.udbydere, hvor disse spørgsmål også diskuteres livligt.


Hvordan konverterer jeg lyd mellem CD, WAV og MP3?

Det er uden for denne OSS' område at forklare de enkelte begreber i nøjere detaljer. Derfor ses der eksempelvis stort på at en WAV-fil kan indeholde lyd pakket i MP3-formatet. Ligeledes tales der kun om WAV-formatet og ikke om andre lignende lydformater.
Spørgsmålet ovenfor kan deles op i to dele:

Hvordan flyttes lyd mellem CD og harddisk?

Harddisk -> CD: Hvorledes lyd (typisk i form af WAV-filer) flyttes fra harddisk til CD-ROM, afhænger af dit brænderprogram.

CD -> Harddisk: Nogle, men ikke alle, CD-ROM drev kan overføre musik direkte. Til denne brug findes adskillige programmer, der kaldes rippere. Lyd rippet fra CD og encoded til MP3 vil kun blive udsat for kvalitetsforringense ved konverteringen til MP3:
Digital (CD) -> Digital (MP3)

Et andet og dårligere alternativ er at sample lyden fra CD'en. Herved mistes en del kvalitet pga. flere konverteringer:
Digital (CD) -> Analog (Afspilning) -> Digital (Sampling) -> Digital (MP3)

Hvordan konverteres mellem WAV og MP3?

WAV -> MP3: Til dette skal bruges et program kaldet en encoder. Denne OSS forfattere kender ikke de enkelte encodere godt nok til at give en anbefaling og henviser i stedet til Layer3.org, hvor der findes en omfattende liste.

MP3 -> WAV: Til dette skal bruges en decoder. Igen kan der henvises til Layer3.org, men der er en vis sandsynlighed for du allerede har WinAmp (Version 1.9 eller derover), der kan klare denne decoding:

Henvisninger

Lister over programmer (encodere, decodere, rippere o.l.) og yderligere information om MP3 kan findes hos Layer3.org.
En meget populær MP3-afspiller til WinTel kan hentes hos WinAmp.


IE4.0 kan ikke åbne links i nyt vindue

Fejlen viser sig ved at IE4.0 ikke kan åbne links i nye vinduer eller melder fejl, hvis et script forsøger at gøre dette. Fejlmeddelelsen fra et sådant script er "No such interface supported".

En beskrivelse af fejlen, samt en løsning kan findes hom Microsoft support, artikel q180/1/76.

Mulige løsningsforslag er


Findes der en HTML-virus? Kan man få virus gennem cookies?

Svarene er nej og nej. Det er en udbredt misforståelse, der kommer frem med jævne mellemrum.

Cookie-virus

Cookies er blot små tekststykker, der sendes frem og tilbage mellem webservere og brugerens computer. Selvom en person lavede et program og gemte det som en cookie, ville det ikke være farligt, da en cookie aldrig eksekveres (udføres). Den bliver kun læst eller skrevet. Læs mere i afsnittet om cookies her i OSS'en.

HTML-virus

HTML er ikke et programmeringssprog, det eneste det kan er at beskrive en sides opbygning. Der er ingen HTML-tags, der er beregnet på at skrive noget nogen steder og derfor er det ikke muligt at lave en virus i HTML.

Jamen jeg har læst...

Den 8. november 1998 annoncerede Central Command at de havde fundet en HTML-virus. Dette må siges at være noget misvisende, idet denne virus ikke er lavet i HTML, men derimod VBScript indlejret på HTML-sider. Øjensynligt skulle denne virus sprede sig til brugerens lokale HTML-filer, såfremt browseren (Internet Explorer) havde sikkerhedsindstillingerne sat til lav.

Det er tvivlsomt om ovenstående er et reelt sikkerhedshul i Microsofts browser, da det netop kræver at brugeren aktivt skruer ned for sikkerheden i browseren.

Der er talrige eksempler på huller i browseres sikkerhed. Java, specielle links og JavaScript er ting, der gennem tiden har været udnyttet til at kompromitere den sikkerhed, der normalt er tilstede under surfing på WWW. Men selvom disse mekanismer er relateret til HTML, er det stadig forkert at snakke om HTML-virus.