Vejledning for dk.forbruger

 1. Gruppen beskæftiger sig med forbruger-forhold i vid forstand.

  Forbruger-forhold er forhold, hvor der foreligger (kunne foreligge) en ydelse (en vare eller service) og altsaa en ydelses-udbyder og en ydelses-modtager.

  I dk.forbruger kan forbrugerne for første gang diskutere i et fælles forum uden redaktionelle filtre og publikationsforsinkelse. Her kan man komme med ros og ris, anbefalinger og advarsler mht. virksomheder, myndigheder, bestemte varer, reklamers og tilbuds udformning etc.

  Som bidragsyder til dk.forbruger skal man huske, at fortjent ros ofte er ligesaa vigtig, som fortjent ris. Som læser af dk.forbruger skal man huske, at ros kan være skjult reklame og ris kan udspringe fra en konkurrent.

  Bidragsydere opfordres til at anføre produktnavn, varetype, firmanavn eller andet nøgleord i overskriften (Subject). Det gør det lettere for interesserede at finde indlægget frem senere.

  I dk.forbruger kan man for eksempel diskutere:

  1. Forbrugerforhold i forbindelse med vareindkøb, reparationer, restauranter, hoteller, det offentlige, banker, revisorer, ejendomsmæglere, teleselskaber, EDB-udbydere, nyhedsformidlere, transport- og rejseselskaber etc.
  2. Forbrugerens retsstilling, herunder garanti-ordninger, klageret, købe-, aftale- og leje-lovene. En jurist, som skriver et (meget velkomment) indlæg i egenskab af jurist, bedes markere dette.
  3. Kvalitet, herunder varedeklarationer, serviceniveau og oplevelser af forskellige typer af forbrugs- eller købssituationer.
  4. Priser, herunder rabat-ordninger, indkøbsforeninger, bruger-betaling, bank-renter og -gebyrer.
  5. Forbrugervejledning, henvisninger til artikler, resumeer af test-resultater. Husk kildeangivelse.
  6. Dk.forbruger vil også være stedet, hvor man beder om andres erfaring, inden man selv går ud på markedet efter en bestemt ydelse/vare. ("Hvad skal jeg sikre mig?").
  7. Advarsler: I dk.forbruger kan man advare andre mod farlige varer, ufine forretningsmetoder eller vildledende reklame. (Se pkt. 3 nedenfor om injurier!)
  8. Efterlysning af ligestillede mhp. samlet indsats. ("Folk, som har erfaringer med firmaet Lurifax a/s bedes kontakte mig")
 2. Politiske indlæg, som ikke direkte vedrører et forbruger-forhold, hører hjemme under dk.politik. Eksempel: Skatteregler og -afgørelser hører under dk.politik, hvorimod skattevæsenets service-niveau hører under dk.forbruger.

  Bidragsydere til dk.forbruger er naturligvis selv ansvarlige overfor injurie-lovgivningen. Påstande bør være dokumenterbare. Hændelsesforløb bør beskrives af den, der har oplevet det.
  Hvis du er vred, så vent et par dage med dit indlæg til dk.forbruger.
  Hvis du ikke er istand til at dokumentere en negativ kritik, men alligevel vil advare andre, så brug formen: "Hvis nogen overvejer at købe X-vare eller handle med Y-butikken, så kontakt mig." Derefter kan du kommunikere ikke-offentligt med interesserede.

 3. Dk.forbruger er under ingen omstændigheder tiltænkt nogen som helst form for reklame. Åbenbar eller skjult reklame (f.eks. via en enkeltbruger) er et brud på netiketten og fortjener stærk misbilligelse og påtale.

  Ved "reklame" forstås i dk.forbruger: Udbredelse af kendskab til eller anbefaling af en vare eller virksomhed med henblik på egen, bekendtes eller virksomhedens vinding frem for vejledning af forbrugeren."

 4. En virksomhed/institution kan svare en forbruger i dk.forbruger (Evt. gennem en anden Internetbruger, hvis virksomheden ikke selv har adgang til nettet). Det skal da klart fremgå, at man repræsenterer virksomheden.
 5. Dk.forbruger kan indeholde meddelelser fra:

  forbrugere
  den primære intention
  forbruger-institutioner
  f.eks. Forbrugerråd/styrelse
  informationstjenester
  f.eks. Statens Informationstjeneste
  forbruger-grupper
  f.eks. info om grønne varer
  test-resultater
  farlige varer
  stjerner og kokkehuer
  virksomheder/institutioner
  som svar til en forbruger.

Ovenstående vejledning og retningslinier er blevet til efter oplæg fra undertegnede og diskussion på den danske del af Internet.
Niels Foldager <nf@inet.uni-c.dk>
Marianne Attle <attila@login.dknet.dk>