usenet.dk

Brud på netiketten

Skriv til Webmaster

I den abonnementsaftale jeg har med min udbyder, står der at jeg skal overholde den til enhver tid gældende netikette. Hvad betyder det i forhold til usenet?

Det betyder at du skal optræde høfligt og hensigtsmæssigt således at du ikke er til gene for andre brugere. Hvis du gør dig skyldig i alvorlige netikettebrud, risikerer du at din udbyder opsiger sin aftale med dig.

Hvad er alvorlige netikettebrud?

Som tommelfingerregel kan man nævne nedenstående som eksempler på alvorlige netikettebrud:

  • Spamming, herunder postning af (især kommercielle) reklamer i diskussionsgrupperne
  • Misbrug af andres navn og emailadresser
  • Bevidst og gentagen fejlpostning
  • Overdreven krydspostning
  • Opfordring til netikettebrud så som mailbombning af andre brugere
  • Grov sprogbrug (trusler) og chikanering af andre brugere

Der var engang da udbyderne tog sig af klager over brud på netiketten. Sådan er det ikke mere. Der bliver brugt meget få ressourcer på usenet fra udbydernes side, og de vil hellere beholde en kunde og undgå risikoen for ballade ved at hælde nogen ud uberettiget end reagere på selv nogenlunde berettigede klager.

Er det et alvorligt netikettebrud hvis jeg ikke citerer som beskrevet her på usenet.dk?

Nej, men det er uhøfligt overfor andre brugere at fortsætte med at citere uhensigtsmæssigt hvis man på en høflig måde har fået forklaret hvorfor det ikke er praktisk. Det vil dog næppe føre til en klage med mindre du også på andre måder er uhøflig eller grov på usenet. Men det kan sagtens føre til at andre brugere af usenet ignorerer dine indlæg fordi de synes de er for besværlige og sjuskede at have med at gøre.

Er det netikettebrud at reklamere med warez i dk.marked.privat.edb?

Nej, men det er ulovligt at sælge warez. Derfor risikerer du en politianmeldelse hvis du alligevel gør det.

Jeg ønsker at være anonym på nettet. Derfor har jeg en gratis emailadresse hos hotmail.com og poster fra en åben newsserver. Er det netikettebrud?

Din udbyder kan genkende dig i enhver forklædning. Hvis du overholder netiketten, er der ikke noget galt i at optræde under pseudonym. Men du skal som udgangspunkt ikke regne med at andre brugere tager statsminister@bigfoot.com alvorligt. Da anonyme postere ofte (mis)bruger deres anonymitet til at optræde anderledes end de ellers ville have gjort, er de ikke altid lige velsete på usenet. Vær iøvrigt opmærksom på, at nogle udbydere (bl.a. TDC) forlanger at man bruger en gyldig emailadresse - altså en der virker.

Herudover skal indlæg naturligvis overholde gældende lovgivning - dette gælder både selve indlægget samt signaturen.

Hvad betyder spamming?

Spamming er noget med at sende en række (næsten) enslydende indlæg, f.eks. en reklame, en efterlysning eller et opråb - til irrelevante grupper. Hver gruppe har en fundats (formålsbeskrivelse) som man forventer overholdt. Kig på gruppelisten. Hvis man ikke forholder sig til gruppernes fundatser, men bare poster løs, udviser man en form for spammeradfærd.

Iøvrigt kan du altid spørge i nyhedsgrupperne dk.admin.netikette eller dk.admin.netmisbrug, hvis du er i tvivl om nogle netikettespørgsmål. I dk.velkommen kan du spørge om stort set alt vedrørende usenet.