usenet.dk

Citater og hvordan man svarer på et indlæg

Skriv til Webmaster

Citatteknik er et emne der er megen uenighed om. Det er to ting der ofte diskuteres: Hvorfor man skal klippe i det citerede, og hvorfor man skal svare nedenunder spørgsmålene.

Hvorfor klippe?

Hvad er problemet?

Nogle mennesker svarer på et indlæg ved at citere hele det forgående indlæg og tilføje nogle ekstra linjer, typisk i toppen. Det har visse negative sider:

Redundans
Et par velvalgte citater fra forgående indlæg hjælper læseren til at følge med i diskussionen, men at citere det hele giver ingen ekstra information. Hvis læseren er interesseret i hele forgående indlæg, kan han kigge på det vha. sin newsreader.
Uoverskuelighed
Hvis massecitering blev udbredt, ville indlæggene i de forskellige tråde blive meget store efter blot 3-4 svar. Masseciteringen ville da miste sine eventuelle fordele da det ville være uoverskueligt at holde rede på hvem der skrev hvad hvornår. På nuværende tidspunkt sker dette ikke da de fleste svarere rydder op efter sig ved at slette de overflødige linjer.

Et typisk forsvar for at citere det hele er at det forgående indlæg muligvis ikke findes på modtagerens server. Konsekvensen af en sådan tankegang er at man skal vedblive med at citere det hele hvorved indlæggene vil vokse til enorm størrelse hvis tråden udvikler sig gennem længere tid. Desuden er den tid forbi hvor der forekom forsinkelser i leveringen ud over ved de sjældne egentlige nedbrud, og de går ikke ud over tidsrækkefølgen.

Hvad gør man så?

Lad kun de vigtigste linjer af forgående indlæg stå tilbage. Typisk drejer det sig om et par linjer eller tre. Hvis man finder det nødvendigt, kan man angive hvor man har klippet tekst væk. Nogle gør dette med "[...]", andre med "[SNIP]", andre igen med "<klip>". Det er ikke så vigtigt hvad man gør, blot der ikke er tvivl om at det betyder man har klippet. Klipper man midt i et afsnit, er det vigtigt at markere dette. Klipper man i starten eller slutningen af indlægget, er en markering som regel overflødig. Alt derimellem er op til klipperen: Marker hvor der er klippet hvis der kan opstå tvivl om hvad der er taget ud af sammenhængen.

Under alle omstændigheder skal der indsættes en tom linje mellem det citerede og ens svar. Det gør det noget nemmere at overskue indlægget. Desuden forhindrer det fejlbehæftede programmer (eller brugere) i at slå citat og ny tekst sammen.

Kunsten er at bevare nok linjer til at det er nemt at relatere ens kommentar til det forgående indlæg samtidig med at man undgår de overflødige linjer. Se evt. bunden af denne side for et eksempel på et indlæg samt svar på dette.

Hvorfor svare nedenunder?

Det kan siges meget kort:

Det er en muldvarp på motorcykel!
Hvad er det, der er småt, sort og meget hurtigt?

Nedenunder

Når der skrives almindelige breve, sker udvekslingen ved at man skriver et helt nyt brev hver gang. Diskussioner på usenet foregår ofte ved at de enkelte dele af indlæggene diskuteres individuelt. For at holde styr på hvad der diskuteres, citeres der som regel et par linjer af det relevante oplæg hvorefter kommentaren indsættes.

Fordelen ved dette er umiddelbar: En diskussion opsplittes i mere overskuelige dele hvorved det bliver nemmere at tilkendegive enighed eller påpege uenighed samt argumentere herfor.

Ovenover

Et Ofte Anvendt Argument[tm] for at svare ovenover det citerede er at læseren slipper for at rulle ned når han vil i gang med læsningen. Dette argument bygger på en antagelse om at der citeres en stor mængde tekst hvilket som bekendt ikke er en smart ting at gøre.

Et andet argument er at det gør det lettere for læseren at vide hvor man starter, men dette ville kun være korrekt såfremt alle anvendte denne citatteknik. Det kan her tilføjes at nogle newsreadere markerer citater på anden vis end ny tekst så de visuelt adskilles.

Sameksistens

Hvis ovenstående grunde ikke er nok, står vi tilbage med konsistens mellem indlæggene: Det kan godt være det er ligegyldigt om man kører i venstre eller højre side af vejen, men det er ret praktisk at alle gør det samme.

Skift af citateknik inde i en tråd er forvirrende rent visuelt, men også forståelsesmæssigt idet den ene teknik (svar ovenover) retter sig mod hele indlægget, mens den anden (svar nedenunder) sigter mod enkelte dele.

Et eksempel på et indlæg

Vi forestiller os at Ole Hansen skriver følgende indlæg:

Hej usenetbrugere!

Jeg er lige startet med min nye homepage og kunne godt tænke
mig et par råd i den forbindelse. Hvilken browser skal jeg
teste med? Jeg har både Firefox og Internet Explorer,
men jeg ved ikke hvilken der er er den bedste til det?
Hvorfor kan I ikke lide <BLINK>? Jeg synes det er en
god effekt!

Hej fra
Ole Hansen!

Et kort og overskueligt svar kunne se således ud:

Ole Hansen skrev i dk.edb.internet:

> Hvilken browser skal jeg teste med?

[SNIP]

Med så mange browsere som muligt! Du kan også overveje at bruge
en såkaldt validator til at teste dine sider for tekniske fejl.
Prøv at kigge på W3's validator eller WDG's validator.

> Hvorfor kan I ikke lide <BLINK>?

[SNIP]

Fordi det er irriterende! Det svarer til at RÅBE HELE TIDEN!
Det kalder på opmærksomhed og generer læsningen.

vh

Man kunne også undlade [SNIP] da det er rimelig indlysende at man svarer på enkeltspørgsmål. Så ville indlægget se således ud:

Ole Hansen skrev i dk.edb.internet:

> Hvilken browser skal jeg teste med?

Med så mange browsere som muligt! Du kan også overveje at bruge
en såkaldt validator til at teste dine sider for tekniske fejl,
W3's validator eller WDG's validator.

> Hvorfor kan I ikke lide <BLINK>?

Fordi det er irriterende! Det svarer til at RÅBE HELE TIDEN!
Det kalder på opmærksomhed og generer læsningen.

vh

Bemærk at der svares af to omgange i stedet for på en gang. Der er ingen der siger man skal gøre dette, men det er meget udbredt. Det kan lette overskueligheden og gøre det nemmere at tage stilling til de enkelte punkter.

Hvis nu en tredje part blander sig i diskussionen, kunne resultatet blive som følger:

Hans-Henrik Paludan skrev i dk.edb.internet:
>Ole Hansen wrote in dk.edb.internet:
>
>> Hvorfor kan I ikke lide <BLINK>?
>
>Fordi det er irriterende! Det svarer til at RÅBE HELE
>TIDEN! Det kalder på opmærksomhed og generer læsningen.

Jeg synes nu ellers godt <BLINK> kan være i orden.
Det skal bare ikke overdrives!

Bemærk de dobbelte større end-tegn der angiver at det drejer sig om et citat af et citat. Til tider er det relevant med dobbelte citater, men det er så godt som aldrig nødvendigt med tredobbelte.

Et eksempel på et dårligt struktureret svar kunne være:

Brug IE4.0. Det er klart den bedste browser! Og glem alt
om <BLINK>. Det generer helt vildt! Heldigvis kan IE ikke
vise det!
Ole Hansen skrev i dk.edb.internet:
> Hej usenetbrugere!
>
> Jeg er lige startet med min nye homepage og kunne godt
> tænke mig et par råd i den forbindelse. Hvilken browser
> skal jeg teste med? Jeg har både Firefox og Internet
> Explorer, men jeg ved ikke hvilken der er er den bedste
> til det?
> Hvorfor kan I ikke lide <BLINK>? Jeg synes det er en
> god effekt!
>
> Hej fra
> Ole Hansen!