usenet.dk

Dk.admin - debat af OTD'er

Skriv til Webmaster

Diskussionen i dk.admin skal medvirke til at forbedre dit forslag og give et fingerpeg om, hvorvidt der er interesse for gruppen eller ej.

Det er et altafgørende princip for oprettelser af nye grupper at der reelt er et behov. Ingen har interesse i at oprette nyhedsgrupper som herefter bare står tomme.

Derfor vil en del af debatten i dk.admin gå på at få fastslået om der virkelig vil være trafik til at holde en nyhedsgruppe med dit emne i live.

Hvis emnet allerede på nuværende tidspunkt bliver diskuteret lystigt i eksisterende grupper, så er den afgørelse nem nok. Men hvis dit emne er så specielt at det sjældent dukker op i de eksisterende grupper, så stiller sagen sig straks anderledes.

Grupper skaber trafik

Det fremdrages ofte i debatten at blot en gruppe bliver oprettet, så vil det vrimle frem med indlæg.

Den påstand er kun delvis rigtig. Der eksisterer nemlig mange grupper i både det danske og de internationale hierarkier der står tomme hen typisk fordi de emnemæssigt er for snævre.

For at sikre en passende mængde indlæg til din nyhedsgruppe kan du vælge at udvide gruppens emneområde så den opfatter flere emner end det specialemne du i første omgang ønskede at debattere. Så kan gruppen senere blive underopdelt hvis behovet viser sig.

"Me too"-indlæg

dk.admin er én af de få nyhedsgrupper hvor såkaldte "Me too"-indlæg er accepterede. Et "Me too"-indlæg er et indlæg, som ikke tilføjer andet til debatten end at afsenderen erklærer sig 100% enig med det foregående indlæg.

I dk.admin-sammenhæng fungerer disse indlæg som en pejling på om der er andre end forslagsstilleren selv der synes forslaget er en god idé.

Men inden du får den tanke selv, så skal det understreges at det ikke er en god idé at få alle dine venner til bare at sende "Me too"-indlæg - med mindre de rent faktisk har tænkt sig at bruge din nyhedsgruppe.

Modstand

Det er de færreste debattører i dk.admin der vil forhindre dig i at få oprettet din nyhedsgruppe på grund af emnet.

Men dit forslag kan møde stor modstand, hvis det for alvor bryder med den tradition der er gældende for det danske usenethierarki.

Hvis du f.eks. vil sammenblande debat- og køb/salg i samme gruppe, så vil du uden tvivl møde modstand. Lægger dit emne derfor op til køb-, salg- og bytte, så bør du samtidig med dit forslag også lave et Oplæg til Diskussion om en ren køb/salg-gruppe.

dk.marked.oel

Heller ikke binære vedhæng er velkomne i de danske grupper.

Navnedebat

En del af diskussionen vil handle om det navn du foreslår til gruppen. Hensigten er at finde det navn på gruppen der er mest dækkende og samtidig placerer gruppen på en logisk plads i hierarkiet, så den kan blive fundet af de potentielle brugere.

Du skal ikke forveksle modstanden mod et bestemt navn med modstand mod gruppen som helhed.

Styregruppen følger debatten

Når diskussionsperioden er slut, så sender du dit forslag til Styregruppen der har fulgt debatten nøje og på grundlag heraf vil træffe en beslutning om dit forslag.