usenet.dk

Nogle vil ikke følge netiketten

Skriv til Webmaster

Retningslinjerne er uklare

Det var skidt. Det ville være rart om du ville kontakte os så vi kan forsøge at forklare dem bedre.

Jeg kan ikke følge retningslinjerne

Hvis det er teknisk umuligt for dig at følge de angivne retningslinjer, kan du normalt regne med overbærenhed fra de andre brugere af usenet. Du slipper dog næppe uden en kommentar i ny og næ alt efter hvad du har problemer med.

Jeg vil ikke følge jeres retningslinjer!

Vi, dvs. redaktørerne på usenet.dk, har ikke selv opfundet nogen regler eller retningslinjer. De er alle taget fra gruppen news.announce.newusers, diverse RFC'er eller diskussioner i gruppen dk.admin.netikette. De retningslinjer der fremlægges, er med andre ord nogle der er standard for usenet generelt eller er vedtaget i al offentlighed i de danske grupper. Det eneste der er gjort her, er at præsentere dem på dansk ledsaget af en forhåbentlig uddybende forklaring.

Jeg har en god grund til ikke at følge retningslinjerne

En ikke-teknisk grund? Nogle gode argumenter mod de eksisterende retningslinjer? Det lyder spændende! Sæt dig ind i hvorfor de nuværende retningslinjer er som de er, og start derefter en debat i gruppen dk.admin.netikette. Måske er det på tide at få rystet mosset af de gamle vaner?

Lad være med blot at tilsidesætte dem uden debat! Det bliver der ikke ændret noget ved udover at nogle mennesker måske bliver irriterede over din opførsel.

Retningslinjerne er ikke love!

Nej vist, men som forklaret på andre sider risikerer du at blive grumme upopulær hvis du går imod for mange vigtige retningslinjer. Husk altid på at netiketten ikke er til, for at genere dig, men for at gøre usenet behageligt for så mange brugere som muligt.

Jeg er ligeglad. Jeg gør hvad jeg vil!

Det var dog en skrækkeligt asocial indstilling. Er du ligeglad med at du generer andre brugere? Hvis det er for at gøre oprør mod et eller andet, kan du så ikke gøre det lidt mere kreativt? Eventuelt ved at forsøge at ændre de eksisterende retningslinjer.

Hvis du nægter at følge de etablerede spilleregler, nægter at gå i dialog om en ændring af disse retningslinjer og i det hele taget nægter at begrunde dine handlinger i den retning, skal du ikke forvente megen sympati fra dine medbrugere af systemet.