usenet.dk

Internationale grupper

Skriv til Webmaster

Udover det danske hierarki så har du også mulighed for at oprette nyhedsgrupper i de internationale hierarkier.

Det ligger uden for usenet.dk's område at vejlede i oprettelse af internationale grupper, men du kan få mere information på nedennævnte websider:

Generelle dokumenter

[Døde links fjernet. Har du nogle gode?]

BIG-8

Europæiske hierarkier

[Døde links fjernet. Har du nogle gode?]

Alt-grupper

[Døde links fjernet. Har du nogle gode?]