usenet.dk

Sådan opretter du en nyhedsgruppe

Skriv til Webmaster

Har du et forslag til et emne som bør have sin helt egen gruppe i det danske usenethierarki (dk.*), så læs videre her!

Nyhedsgrupper kan oprettes hvis der kan påvises et reelt behov for en gruppe med det pågældende emne og nogen har taget initiativ til at formulere gruppens formål.

Den nemmeste måde at få oprettet en ny gruppe på er således hvis der allerede kan henvises til at emnet fylder (for) meget i en allerede eksisterende gruppe i den danske del af usenet.

Proceduren for ændring af eksisterende gruppers fundats er den samme som ved oprettelse af nye grupper. Oprettelsesprocessen er en tre-trins-raket der består af følgende elementer:

Oplæg til Diskussion

Du starter med at definere hvad der er formålet med din nyhedsgruppe.

Det foregår ved at du skriver et Oplæg til Diskussion (i daglig tale forkortet OTD) hvor du afgrænser emnet, giver en begrundelse for hvorfor gruppen bør oprettes og kommer med forslag til navn.

Læs mere under menupunktet OTD.

Herefter sender du dit oplæg til debat i nyhedsgruppen dk.admin.

Diskussion i dk.admin

Selv om tonen i dk.admin kan virke hård, så skal du ikke lade dig gå på af det. Lyt til argumenterne, og opfat dem som konstruktive forsøg på at gøre dit forslag bedre og tiltrække endnu flere deltagere til din nyhedsgruppe. Det er ikke ualmindeligt at et OTD rettes til nogle gange som resultat af denne diskussion.

Læs mere under menupunktet Dk.admin.

Når diskussionsperioden er slut, bestemmer du om du vil opretholde dit forslag. Din afgørelse meddeler du i dk.admin med et afsluttende indlæg.

Styregruppen tager stilling

Opretholder du dit forslag, skal det sendes i email til Styregruppen som afgør forslagets videre skæbne. Styregruppen har fulgt debatten indgående og kan på den baggrund vælge at anbefale at oprette gruppen med det samme.

Er Styregruppen derimod i tvivl om behovet for den foreslåede gruppe, kan den vælge at tage forskellige former for interessemålinger i brug.

Læs mere under menupunktet Redskaber.

Hvis dit forslag godkendes, så anbefaler Styregruppen over for TDC at gruppen skal oprettes. TDC har som bestyrer af det danske nyhedsgruppehierarki vetoret, men det er meget usandsynligt at de ikke vil følge Styregruppens anbefaling.

Selve oprettelsen sker meget hurtigt efter godkendelse i Styregruppen og vil - afhængigt af udbydernes arbejdstempo - snart være at finde på newsservere verden over.

Afvisning

Skulle din gruppe mod forventning blive afvist, så skal du dog ikke give op af den grund. En afvisning vil altid være begrundet, og hvis forudsætningerne for afvisningen efter nogen tid er blevet ændret, står det dig frit for at genfremsætte forslaget.

Ellers er der altid den mulighed at du kan prøve at få din nyhedsgruppe oprettet i ét af de internationale hierarkier (alt.*, comp.*, rec.* etc.).