usenet.dk

Infogruppen og personerne bag usenet.dk

Skriv til Webmaster

En række usenetbrugere har taget initiativ til at oprette infogruppen der har som målsætning at øge informationsniveauet for nye brugere af de danske nyhedsgrupper ved

  • at forbedre den information de danske udbydere tilbyder deres kunder både på deres websteder og i deres introduktionsbreve,
  • at forbedre den information der allerede findes på nettet.

Skriv til Infogruppen.

Det er vigtigt at bemærke at infogruppen ikke er den samme som Styregruppen!

Konkrete arbejdsopgaver

Infogruppen arbejder i øjeblikket på

  • at rydde op i indholdet fra det gamle usenet.dk,
  • og senere at revidere teksterne så forældede oplysninger fjernes.

Der er altid brug for frivillig arbejdskraft. Kontakt os hvis du har lyst til at yde en indsats.

Tilsendelse af materiale

Udefrakommende materiale som ønskes placeret på usenet.dk (f.eks. en opdateret OSS), bedes sendt til webmaster (link øverst til højre) med det pågældende dokument vedhæftet og en kort beskrivelse af dokumentet.

Benyt venligst et rent tekstformat. En evt. HTML-opsætning vil blive ændret så den svarer til resten af sitet, men en basal strukturering vil være en hjælp.

Der er dog flere grupper der har deres egen hjemmeside hvor også OSS'en ligger. I så fald skal vi blot have et link.