usenet.dk

Styregruppens redskaber

Skriv til Webmaster

Det er overladt til en Styregruppe at vurdere om en gruppe skal oprettes eller forkastes.

Styregruppen består af en række aktive usenettere og er udpeget af TDC (tidligere Tele Danmark Internet) der bestyrer det danske usenethierarki. Gruppens opgave er således at anbefale evt. oprettelse over for TDC.

Styregruppen blev oprettet for at få hurtigere sagsbehandling og for samtidig at sikre at oprettelse af nyhedsgrupper sker på baggrund af et reelt behov og under hensyntagen til det eksisterende hierarki. Det er således også Styregruppen der endeligt fastlægger navnet.

Styregruppen træffer beslutning om evt. oprettelse af en gruppe på grundlag af de argumenter for og imod gruppen der har været fremført under debatten i dk.admin. En væsentlig begrundelse for at oprette en given gruppe vil dog altid være at der er et behov her og nu.

Oprettelse

Styregruppen kan således vælge at anbefale TDC at oprette gruppen med det samme. Det sker f.eks. i de tilfælde hvor der allerede er mange indlæg inden for emnet i eksisterende danske grupper, og hvis gruppen i sig selv er ukontroversiel.

Interessemåling

Er der tvivl om behovet, så kan Styregruppen vælge at foretage en måling af interessen på forskellige måder.

Typisk vil Styregruppen vælge at opfordre de interesserede til at bruge de eksisterende grupper. Hvis der kommer gang i debatten inden for et bestemt tidsrum, kan Styregruppen vælge at oprette den foreslåede gruppe. For at inspirere ansøgeren til at få gang i noget trafik, er der udarbejdet et oplæg, OTT. Se menuen.

En anden mulighed er at lave en BrugerInteresseTilkendegivelse (BIT) hvor dem der er personligt interesserede i gruppen, bliver bedt om at give deres interesse til kende i form af en mail til Styregruppen.

Man er personligt interesseret i en gruppe hvis man agter at abonnere på den og følge debatten - uanset om det sker ved aktivt at skrive indlæg.

Afstemning

Hvis diskussionen på dk.admin har været meget ophedet og gruppens emne på den måde er kontroversielt, så vil Styregruppen typisk vælge at lave en regulær afstemning hvor alle usenettere har mulighed for at stemme ja eller nej.

En variant af denne afstemningsform er en præferenceafstemning hvor Styregruppen ved samme lejlighed har mulighed for at få afklaret usenetternes holdning til en stor del af de emner der har været rejst i diskussionsperioden.

Afvisning

Endelig kan Styregruppen vælge at afvise forslaget uden videre.

Det sker f.eks. i de tilfælde, hvor forslaget bryder afgørende med den tradition der ligger til grund for opbygningen af det danske hierarki.

Afstemningsresultatets betydning

Styregruppen træffer sin afgørelse ud fra flere forhold. Det er således ikke en eventuel afstemningsresultat alene der er afgørende for om en gruppe bliver oprettet.

Af samme grund er det umuligt på forhånd at sætte et fast tal på hvor mange "stemmer" der skal bruges til at få oprettet en given gruppe. Som tommelfingeregel er der dog tale om en 20-40 stemmer alt efter gruppens indhold og placering i hierarkiet.

Hvis der findes eksempler på stemmefiskeri eller -fuskeri, vil dette blive inddraget i behandlingen af afstemningsresultatet og kan i yderste konsekvens betyde at denne annulleres.

Styregruppens afgørelse vil blive offentliggjort i dk.admin og vil ligeledes blive krydspostet til andre relevante nyhedsgrupper.