usenet.dk

Skandinaviske grupper

Skriv til Webmaster

Skandinaviske hierarkier

Man skal jo ikke glemme at det ikke er så svært endda at læse hverken norsk eller svensk. Desværre er det svenske hierarki lukket og slukket, men der er dog livstegn i nogle af grupperne. De norske strømmer heller ikke over med indlæg, men nogle af dem har pæn trafik.

Det svenske hierarki hed oprindeligt swnet.*, men forsøgtes på et tidspunkt omdøbt til se.* for at det kunne svare til navngivningen for de øvrige nationale hierarkier. Omlægningen blev dog aldrig gennemført, for der blev oprettet en paralleltjeneste der sørgede for at både swnet.* og se.* fik alle indlæg. I praksis kan man derfor holde sig til det originale swnet.

Selv om de norske gruppenavne kan virke lidt afskrækkende, skal man nu ikke holde sig tilbage. Man skal bare være forberedt på at hver mand har sin egen stavemåde. Men der kan helt gå sport i at finde ud af hvad de skriver.

"Afskrækkende"? - Ja, de starter med no.