usenet.dk

Styregruppen

Skriv til Webmaster

Oprettelse og nedlæggelse af danske nyhedsgrupper varetages af TDC i samarbejde med Styregruppen.

Styregruppen er nedsat af TDC der bestyrer de danske nyhedsgrupper i dk-hierarkiet.

Gruppens formål er at vurdere de indkomne forslag til nye nyhedsgrupper og indstille til TDC, hvilke der skal oprettes.

Styregruppens medlemmer følger debatten i dk.admin og deltager også selv i den som privatpersoner. Først når forslaget indsendes til Styregruppen efter af diskussionsperioden, går det egentlige arbejde i gang.

Dels skal en ny nyhedsgruppe placeres et naturligt sted i hierarkiet, og dels skal der være et reelt behov for den pågældende gruppe. For at vurdere behovet kan Styregruppen tage forskellige redskaber i brug.

Styregruppens beslutninger sendes til dk.admin. De officielle indlæg fra Styregruppen vil være PGP-signerede.

Styregruppen kan kontaktes via mail.

Gruppens medlemmer er en blanding af folk der arbejder professionelt med internettet og almindelige brugere. Fælles for dem alle er dog et langt og engageret forhold til usenet. Gruppen er selvsupplerende og består af følgende medlemmer (maj 2008):

Der har gennem tiden været en naturlig udskiftning af Styregruppen. Tidligere medlemmer er:

Per Abrahamsen abraham@dina.kvl.dk[jun 1998 - aug 2001]
Alma Egeskov aenospam@mail.dk[okt 2000 - aug 2001]
Ask Bjørn Hansen ask@netcetera.dk[jun 1998 - mar 2004]
Birthe Hansen bihans@post.cybercity.dk[jun 1998 - sep 2000]
Stina Hofmann lesh@vip.cybercity.dk[aug 2001 - mar 2004]
Asbjørn Højmark asbjorn@hojmark.org[jun 1998 - feb 1999]
Byrial Jensen byrial@image.dk[feb 1999 - sep 2000]
Morten Guldager Jensen sg@mogul.dk[feb 1998 - mar 2004]
Peter B. Juul pbj1@enzym.rnd.uni-c.dk[jun 1998 - okt 1998]
Bjarne Lund b-lund@post3.tele.dk[jun 1998 - jan 2000]
Peter Makholm peter@makholm.net[feb 2000 - dec 2004]
Peder Vendelbo Mikkelsen pedervm@gmx.net[aug 2001 - jun 2004]
Sten Bæk Sørensen stso@tdcinternet.dk[okt 1998 - mar 2004]
Karsten Thygesen karthy@kom.auc.dk[jun 1998 - sep 1998]
Jens Tønnesen newsinfo@pressefoto.dk[aug 1998 - sep 2000]