usenet.dk

Udbydernes holdning

Skriv til Webmaster

Intro

Infogruppen kontaktede i sin tid de større (og en del mindre) internetudbydere i Danmark for dels at tilbyde dem materiale om usenet og dels at undersøge hvilket materiale de selv har stillet til rådighed.

I dag (maj 2008) har usenet lav prioritet hos udbyderne. Flere af dem har afsnit i deres betingelser om brugen af nyhedsgrupperne, men i praksis kan man ikke forvente at der sker noget hvis de modtager en klage. De følgende oplysninger er hentet fra udbydernes hjemmesider. CyberCity har fået hæderspladsen fordi det er det eneste selskab der eksplicit nævner nyhedsgrupperne.

Vi vil være taknemmelige for eventuelle supplerende oplysninger som vores trofaste læsere måtte kunne fremskaffe.

Udbydernes betingelser

CyberCity

Standard abonnementsbetingelser - privat (PDF-fil)

12. Misligholdelse

Misligholder kunden sit abonnement, er CyberCity berettiget til at afbryde eller lukke dette med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel. Et eller flere af de følgende punkter kan være en væsentlig misligholdelse:

[...]
Indlæg i nyhedsgrupperne, der tilsidesætter hensynet til de øvrige brugere af internettet, herunder indlæg, som må anses for irrelevante i forhold til gruppens formål.

TDC

Abonnementsvilkår for internetadgang via xDSL hos TDC (PDF-fil)

14.B. Kundens misligholdelse (TDC's lukkeret)

I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen er TDC berettiget til at afbryde kundens forbindelser til xDSL-tjenesten og adgang til internettjenesten eller begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten.

Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse:

 • [...]
 • M. Kundens forbindelse misbruges med eller uden kundens viden til f.eks. spredning af virus, spam, phishing mv.
 • N. Kunden krænker tredjemands ophavsrettigheder ved downloading, distribution eller lignende.
 • O. Kunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder ipadresser eller header-information.
 • P. Kunden overtræder gentagne gange de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet.

Telia

Standardbetingelser for Telia Bredbånd - privat

9 AFBRYDELSE AF TILSLUTNINGEN

9.1 Telia har ret til omgående at afbryde Kundens tilslutning, såfremt

 • [...]
 • i) Kunden medvirker til at sprede virus.
 • j) Kunden spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lign.).
 • k) Kunden krænker tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribution eller lign.
 • l) Kunden sletter eller forfalsker transmissionsinformationer, herunder IP-adresser eller header information.
 • m) Kunden gentagne gange overtræder de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet.

Stofanet

Aftalevilkår for StofaNet bredbånd og SuperSize (PDF-fil)

Stofanets betingelser er magen til Telias (moderfirmaet). De findes blot under pkt. 8 og har nogle andre bogstaver.

Fullrate

Fullrates vilkår og priser for privatkunder (PDF-fil)

15. Misligholdelse

Misligholder Kunden sit abonnement, er Fullrate berettiget til at afbryde eller lukke dette med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel. Et eller flere af følgende punkter kan være en væsentlig misligholdelse:

 • Optræden i strid med god skik på internettet herunder afsendelse og/eller distribution af SPAM eller spredning af virus.
 • Forsøg på ulovlig indtrængen i netværk eller udførelse af serverangreb (denial of service).
 • Overtrædelse af gældende lovgivning, herunder udbredelse/ distribution af racistiske budskaber eller billeder som skønnes at nedgøre minoritetsgrupper.

Dansk Bredbånd

Dansk Bredbånds abonnementsbetingelser (PDF-fil)

Rettet 2008.05.12
af BLH