usenet.dk

Usenetgruppens oprettelse

Skriv til Webmaster

Ændringen fra en newsmasterstyret oprettelsesprocedure til en demokratisk model efter internationalt forbillede blev lavet af en gruppe aktive brugere i september 1996.

Her er et citat af Karsten Thygesens originale indlæg som stadig kan findes på Google:

From: Karsten Thygesen <karthy@dannug.dk>
Subject: Ny medtode for oprettelse af nyhedsgrupper.
Date: 17 Sep 1996 00:00:00 GMT
Message-ID: <y79afupm1v7.fsf@dannug.dk>
FollowUp-To: dk.admin
content-type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Organization: Dannug - Danish NeXT Users Group
MIME-version: 1.0
Newsgroups: dk.admin,dk.opslag.internet,dk.general

Hej

Grundet mange gentagne diskussioner omkring oprettelse af
nyhedsgrupper under dk.* hierarkiet, blev der for ca. 3 mdr.
siden dannet en lille gruppe, der ville komme med et konkret
forslag til fremtidig procedure for oprettelser af nyhedsgrupper.

Gruppens arbejde er nu færdig, og er blevet godkendt hos DKnet,
som har ansvaret for dk.* nyhedsgruppe hierarkiet.

Forslaget bygger på en demokratisk model, som består af 3 trin:

1) Der udsendes et oplæg til diskussion på dk.admin om
oprettelse af en dk.xxx gruppe.

2) Efter 3 ugers diskussion kan der startes en afstemning
(annonceret på dk.admin), hvor alle har stemmeret.

3) Efter 3 ugers afstemning annonceres resultatet. Resultatet er
positivt, såfremt der er 2/3 stemmer for forslaget og mindst 20
flere "for" stemmer end "imod" stemmer. Såfremt resultatet er
positivt, vil gruppen blive oprettet af DKnet hurtigst muligt.

Den præcise formulering af ovenstående samt formularer til
"oplæg til diskussion" og "oplæg til afstemning" kan ses på
World Wide Wed på adressen:

<URL:http://sunsite.auc.dk/usenet/>

Vi vil nu opfordre til kommentarer om ovenstående. Om ca. 3
uger vil vi enten trække forslaget tilbage, eller annoncere det
som fremtidig gældende praksis (muligvis modificeret efter jeres
kommentarer).

En ting ligger dog fast: DKnet har fortsat det formelle ansvar
for dk.* hierarkiet, og kan til enhver tid forkaste proceduren.
DKnet har accepteret at prøvekøre forslaget i sin nuværende form.

På gruppens vejne,

Karsten Thygesen

Kommentarer til gruppen kan sendes til dk-news@sunsite.auc.dk.
Gruppen består af:

karthy@sunsite.auc.dk
Svensgaard.HTM@dk-online.dk
olavb@daimi.aau.dk
cobra@inet.uni-c.dk
pbj@dk.net
onielsby@login.dknet.dk
Morten.Guldager.Jensen@uni-c.dk
sej@pip.dknet.dk
jablo@diku.dk
asjo@diku.dk
dk-news@net.dialog.dk
ehcorry@inet.uni-c.dk
voop@iesd.auc.dk
larsjaco@post1.tele.dk
jsr@int.tele.dk
robert@ns.dknet.dk
reupke@mailhost.net
Morten_Knud_Nielsen@dk-online.dk
SIMON_ES@po.ia.dk
Peter_Gersmann@online.pol.dk
asbjorn@cph.dk
ovr@cc.hut.fi
olsen2@internet.dk
bo@petshop.ping.dk
ht.ohlsen@ddf.dk
k_nygaard@post2.tele.dk
guru@gasinfo.dk
a_jacobs@post4.tele.dk
mjt@dk-online.dk
arne.joergensen.53526525@post3.tele.dk
mike@dannug.dk
iversen@iesd.auc.dk
ora@post2.tele.dk
tim@post4.tele.dk
fanoe@post4.tele.dk
cttoft@post1.tele.dk
eds-cpb@post4.tele.dk
finnn@post1.tele.dk
morten@mailhost.net