usenet.dk

OSS for dk.edb.internet

Internet mekanismer

Det er i sagens natur umuligt at lave en komplet liste over alle de Internetmekanismer, der findes. Vi præsenterer derfor kun nogle af de mest udbredte.

HTTP

Http står for HyperText Transfer Protocol og det er den standard der sørger for overførsel af HTML sider på Nettet. Protokollen hører til øverst i TCP/IP modellen.


Telnet

Telnet er en vigtig internetprotokol, der typisk bruges i forbindelse med UNIX-servere. Vha. telnet er det muligt at anvende en anden computer som om man sad ved den. Dette betyder at man kan køre programmer eller flytte filer på en fremmed computer.
I takt med udbredelsen af lokalnet og Internet sker der en stadig stigende anvendelse af telnet protokollen, og stort set alle UNIX-supportopgaver løses i dag ved hjælp af telnet.
Telnet er forholdsvis ukendt blandt "almindelige" PC-brugere, hvor den største brugergruppe nok er MUD-spillere.

Hvad er MUD?

MUD Står for MultiUser Dungeon og det er betegnelsen for online interaktive rollespil. Som regel er disse tekstbaserede men ellers foregår det mere eller mindre som almindelige rollespil. Man kan snakke sammen, lave grupper (parties) og gå på rov og eventyr! Beskrivelser af de steder man er og de ting man foretager sig kører i forskelligt tempo (alt efter hvad der sker) op over skærmen.

Adresser på MUDs

En meget omfattende liste findes på www.mudconnector.com. Nyhedsgruppen rec.games.mud.announce kan også stærkt anbefales. I denne gruppe og de andre grupper i rec.games.mud hierarkiet finder man alt hvad man kan ønske sig om MUD, bl.a. diskussioner af forskellige MUDs og selvfølgelig de nyeste OSS'er.


FTP

FTP står for File Transfer Protocol og det er som navnet siger en standard for overførsel af filer. I dag bruges det mest til at hente (downloade) programmer mv. fra Nettet og er som sådan en meget nyttig ting.

Anonym FTP

Nogle steder kræves det det man registrerer sig eller betaler for, at man kan hente et givent stykke software, men langt de fleste steder er det der kaldes Anonym FTP, hvor man bare kan gå ind og hente software uden at skulle identificere sig. Såfremt man alligevel bliver spurgt om brugernavn og kodeord, er det normalt at identificere sig som "anonymous" og skrive sin epost adresse som kodeord.

Adresser

Der findes mange FTP programmer. Nogle af de mest populære er WS_ftp fra Ipswitch og CUTEftp, men der findes mange andre. Der findes ligeledes utallige FTP steder som indeholder programmer man kan hente, men en af mest brugbare er den norske FTP Search, som har en god og hurtig søgefacilitet over rigtigt mange FTP steder.


Epost / Maillists

Dette er en måde, hvorpå man kan sende fortrinsvis tekst, men også billeder, video og lyd til hinanden over et netværk. Det der kræves er at man har en epostadresse. En adresse er generelt bygget op således: "[navn/alias]@[organisation/firma].[land/edu/net/org/gov/mil/com]". De enkelte dele i adressen er:

Adressen er altså generelt opbygget således, at den bliver mere og mere generel. Først brugerens navn, så organisation eller firma og til sidst det mest generelle: land eller en anden overordnet beskrivelse. Her ligger også grunden til, at @-tegnet udtales "at". Det vil sige, at en adresse udtales som for eksempel "jacob at euroconnect dot d k" når adressen skrives "jacob@euroconnect.dk". Punktum udtales som det engelske ord for en prik: "dot" og bogstaverne i landet siges hver for sig. De andre forkortelser udtales som de skrives.

Maillists er et andet begreb. Det er et system hvor man abonnerer på en given liste - som regel en med et afgrænset emneområde. Når man sender et brev til listen, vil det automatisk blive sendt videre til alle andre abonnenter. Det kan sammenlignes med en slags begrænset nyhedsgruppe, som foregår via epost.


Usenet (newsgroups)

Der eksister en dansk OSS specifikt til Usenet. Den findes på <URL:http://usenet.dk/info/dk-oss.html>.

Nyhedsgrupper er et system af forskellige emneopdelte grupper som man kan "abonnere" gratis på. Det foregår ligesom elektronisk post, bortset fra at alle kan læse og svare på indlæggene i gruppen. Det er altså et såkaldt "mange til mange" medie. Der er snart sagt grupper om alt hvad man kan forestille sig og ellers kan de oprettes. For at gøre det mere overskueligt er der nogle anerkendte forkortelser, der kan hjælpe med til at lokalisere grupper som man kunne have interesse i at læse.

En gruppe er indelt i forskellige hierakier som bliver mindre og mindre generelle. I modsætning til de elektroniske postadresser. Visse browsere understøtter nyhedsgrupper direkte og derfor har jeg lagt referencer ind på de grupper, der nedenstående bruges som eksempler. Hvis din browser har en lignende funktionalitet, kan du altså prøve at læse de nævnte grupper - ellers kan du jo åbne dem i din foretruktne nyhedslæser. De er (egentligt "var" for Nettet ændrer sig jo eksplosivt) overordnet delt op i det orginale hierarki kaldet "The Big 8", fordi der oprindeligt var 8 hovedområder:

Udover de originale otte top-grupper er der oprettet et hav af andre emner på øverste niveau. Mange lande har derudover deres egne nyhedsgrupper, der starter med landets internationale kode, f. eks. har Danmark koden "dk".

Nedenfor gennemgås et par af Danmarks nyhedsgrupper, samt det store alternative alt.* hierarki, som er den del af nyhedsnetværket som virkeligt udvikler sig.

Der er masser af andre over- og underordnede katagorier indenfor dette meget omfattende system og man kan finde næsten alle emner. Der er en generel fortegnelse over grupper, og man kan også søge efter en gruppe på emne.


IRC

IRC står for Internet Relay Chat og er som navnet antyder en måde at tale (chatte) sammen på. I praksis foregår det lidt på samme måde som nyhedsgrupper, men det er "on-line", dvs. at det man "siger" (læs: skriver) - står på de andres skærme med det samme.

Man vælger først et alias, som er det der står som navn når man "siger" noget. Man går herefter ind på en såkaldt kanal, der som regel har et specielt emne. Herefter kan man se det de andre på kanalen skriver. Deres udtalelser og svar på disse kører i en nævn strøm op ad skærmen og så kan man bare deltage. Får man lyst til at skifte kanal, kan man bare gøre det.

IRC Adresser

Der er mange IRC servere omkring i verden. Et par af de nærmeste er irc.dd.chalmers.se og irc.nada.kth.se.

IRC Software

Den mest populære IRC klient er nok mIRC og #mIRC Info Center har en masse informationer om dette stykke software, samt links til steder, hvor man kan downloade det.


ICQ

Udtales I-Seek-You. ICQ er en slags kombination af IRC, email og FTP. Når en ICQ-bruger kobler på nettet, informeres en central server om dette. Bekendte til denne bruger bliver gjort opmærksomme på dette gennem deres ICQ-program og kan derfor skabe kontakt til brugeren.

ICQ blev startet af Mirabilis er med tiden blevet meget populært.