usenet.dk

Signaturer

Skriv til Webmaster

En signatur er et lille stykke tekst, der sættes i slutningen af ens indlæg. Indholdet af denne tekststump er frit, og det er absolut frivilligt om man vil have den.

De skribenter der bruger signatur, har ofte en fast tekstblok som bruges i alle grupper for at give deres indlæg et letgenkendelig præg. Derfor er der tradition for at signaturer ikke er underkastet samme strenge krav til at overholde gruppens emne hvorfor mange betragter signaturen som et "fristed".

Som "fast tekstblok" forstås en del af ens indlæg som ikke varierer fra gang til gang, og som ofte indeholder citater afsenderen synes er gode, eller websteder som afsenderen af en eller anden grund finder interessante. Mange medtager også deres navn i den faste tekstblok, f.eks. hvis dette ikke fremgår tilstrækkeligt tydeligt af den valgte usenetidentitet.

Det er god netikette at placere hele den faste tekstblok i signaturen, og at benytte korrekt signaturadskiller.

Hvad siger reglerne helt præcist?

Som med al anden netikette, er der ingen "love" på dette område. Den stående retningslinje er: Maksimalt 4 linjer hver på højst 72 tegn.

Bemærk at netiketten intet siger om indholdet af signaturen.

En signatur indledes af "-- " hvilket betyder [nylinje][minus][minus][mellemrum][nylinje]. Det sidste mellemrum er vigtigt og glemmes ofte. Jamen, det kan jo ikke ses? Nej, men det kan registreres af newsreaderen, og den registrerer forkert uden mellemrummet.

Bemærk: Under Windows er det populært at bruge det medfølgende program Outlook Express som i mange versioner har håndteret signaturindlederen forkert. Ønsker man at bruge Outlook Express, anbefales det at opgradere til nyeste version og/eller at installere QuoteFix.

Hvorfor disse retningslinjer?

Størrelse

Størrelsen af signaturen er bare en størrelse. Et eller andet sted skulle grænsen trækkes for hvor meget der er acceptabelt. Den blev så 4 linjer som angivet i RFC 1855. Man kan indvende at "når 4 linjer er i orden, så er 5 vel også?". Det duer bare ikke for senere vil en anden person så sige "når 5 linjer er i orden, så er 6 vel også?" osv.

RFC1855: Netiquette Guidelines

At der overhovedet er en grænse, skyldes at en del mennesker ikke forstår at begrænse sig. De fleste kan godt se, at 5 linjers kommentarer og 20 linjers signatur ikke er en heldig blanding, men et fåtal kan desværre ikke.

En for stor signatur er irriterende at se på da den tager plads op. Tillige kan det være svært at overskue hvor indlægget hører op og hvor signaturen starter, hvis den er for dominerende.

Til tider ses invendingen "En 8 linjers signatur a 40 tegn er vel lige så godt som 4 linjer a 80 tegn?". Dette er bare ikke korrekt da en sådan signatur rent visuelt vil fremstå som meget lang.

Markering

Anbefalingen om indledning af signaturen ("-- ") er indført for at give newsreadere mulighed for at adskille selve indlægget fra signaturen. Nogle newsreadere viser signaturer på mere diskret vis end resten af indlægget for på denne måde at gøre det nemt at skimme teksten. Andre klipper automatisk signaturen væk når der svares på et indlæg.

I stedet for "-- " kunne det lige så godt have været "£%%", "---" eller en vilkårlig anden rækkefølge af tegn, man normalt ikke skriver i sit indlæg. Men nu blev det "-- ".

Reklamer i signaturen

Signaturen er principielt et "fristed" hvor man ikke behøver holde sig til gruppens emne og derfor et oplagt sted at reklamere hvis man har lyst til det.

Det er der ikke noget i vejen for, men man bør som annoncør være opmærksom på at kommercielle ting sædvanligvis hører til i markedsgrupperne, og at man derfor kan gøre sig selv en bjørnetjeneste ved at reklamere i de ikke-kommercielle grupper da dette kan irritere potentielle kunder som sædvanligvis vil reagere ved at vælge ens indlæg fra. En diskret URL med en meget kort ledetekst vil normalt være acceptabelt.